Jiří Müller: Obrazy

date of exhibition: 1979/03 - 1979/04
institution: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
type of exhibition: autorská