Dětská kresba z Terezína

date of exhibition: 1979
institution: Západočeské muzeum
type of exhibition: kolektivní