Absolventi 1981

date of exhibition: 1981
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní