Československý exlibris 1987

date of exhibition: 1987/03/26 - 1987/05/10
institution: Oblastná galéria
type of exhibition: kolektivní