Jan Rapin: Obrazy

date of exhibition: 1987/03
institution: Kulturní dům Dopravních podniků hl. m. Prahy
type of exhibition: autorská