Jan Rapin: Obrazy

institution, city, address
Kulturní dům Dopravních podniků hl. m. Prahy, Praha, _