Mikoláš Axmann: Grafiky

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1985   Mikoláš Axmann: Grafiky
Email
published, title (subtitle)
2015/05/18   Dobrý den paní Špičáková... (Výstavy v Ústavu teorie informace a automatizace)