Dílna 07

date of exhibition: 2007/7/21 - 2007/8/18
institution: Město Mikulov
type of exhibition: kolektivní