Bienále ilustracií Bratislava 1979

institution, city, address
Dům umění, Bratislava (Bratislava), nám. Slovenského národného povstania
Slovenská národná galéria, grafický kabinet, Bratislava (Bratislava), _