Wail of Silence

date of exhibition: 2014/09/11 - 2014/09/26
institution: Radlická - kulturní sportovna
type of exhibition: kolektivní