Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie

date of exhibition: 1986/07 - 1986/08
institution: Východočeská galerie v Pardubicích
type of exhibition: kolektivní