Lumír Jisl a Mongolsko: Fotografie 1957-1963

type: autorská
place of exhibition: DOX, Malá věž
date of exhibition: 2014/09/04 - 2014/09/21

note:
--

Lumír Jisl (1921-1969) byl předním československým badatelem v oblasti mongolské archeologie a znalcem orientálního umění a hmotné kultury. Odborně se zabýval buddhistickým uměním v Číně, Tibetu a zejména Mongolsku, kam roku 1958 vedl velmi úspěšnou archeologickou expedici, jež zkoumala památník prince Kültegina (685-732).
Výstava mapuje jeho tři mongolské cesty z let 1957 až 1963.
Při výběru fotografií jsme se drželi pravidla rozmanitosti a reprezentativnosti. Pouze několik z nich bylo dosud publikováno a ve větším rozsahu je představila zatím jen expozice v prestižním Dzanabadzarově museu v Ulánbátaru v srpnu 2014, české publikum se s nimi může seznámit poprvé zde. Díky svědomité péči rodiny Lumíra Jisla o jeho vědeckou pozůstalost můžeme dnes, po více než půlstoletí, spatřit unikátní snímky zachycující Mongolsko tak, jak jej už nikdy neuvidíme.

„Dosáhl jsem cíle cesty, nyní již bude návrat. Byla to skutečnost? Ale jen dárky přátel, fotografie a hrst suchých bylin voňavé stepi mi budou připomínat, že to opravdu byla skutečnost. Mongolsko, země krásná, zelená stepí, modrá vzduchem, žlutá pískem, teplá lidmi, měkká nozdrami koní, léta jsem po tobě toužil. A když jsem tě konečně spatřil, moje touha tím nebyla nasycena. Miluji tě a věčně tě budu mít rád.“
Lumír Jisl před odletem z Mongolska 1958

Lumír Jisl a Mongolsko: Fotografie 1957-1963

vernisáž\r\nIvana Grollová, Luboš Bělka, Lucie Rohanová, Veronika Kapišovská, Zumberellkham Dorjdamba
vernisáž
pohled do expozice
pohled do expozice
pohled do expozice
 

Lumír Jisl a Mongolsko: Fotografie 1957-1963

person born
Jisl Lumír 18. 4. 1921

Lumír Jisl a Mongolsko: Fotografie 1957-1963

institution, city, address
Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ), Náměstí Smiřických 49
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno (Brno-město), _

Lumír Jisl a Mongolsko: Fotografie 1957-1963

person born
Bělka Luboš 31. 3. 1958
Kapišovská Veronika 18. 6. 1969
Rohanová Lucie 28. 1. 1982

Lumír Jisl a Mongolsko: Fotografie 1957-1963

person born
Bělka Luboš 31. 3. 1958
Dorjdamba Zumberellkham  
Grollová Ivana 2. 6. 1963
Kapišovská Veronika 18. 6. 1969
Rohanová Lucie 28. 1. 1982

Lumír Jisl a Mongolsko: Fotografie 1957-1963

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2014   Lumír Jisl a Mongolsko (Fotografie 1957-1963)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  2014   Lumír Jisl: Bjambyn Rinčen před národním výborem v Mörönu, 16. srpna 1957
  2014   Lumír Jisl: Maska z náboženského tance cam, chrámový komplex Čojdžin lamyn süm, Ulánbátar, 6. srpna 1957
  2014   Lumír Jisl: Mnich z kláštera Gandan, Ulánbátar, 6. srpna 1957
ročenka
  published   title (subtitle)
  2014   Centrum současného umění DOX: Výroční katalog 2014 / Center for Contemporary Art DOX: Annual Report 2014