Dětská kniha v Československu

date of exhibition: 1979/06/26
institution: Brusel (Bruxelles)
type of exhibition: kolektivní