INtroCITY / Nukleární rodina

date of exhibition: 2008/11/25 - 2009/01/09
institution: Topičův salon (2007-)
type of exhibition: kolektivní

notes:
zavřeno 22.-26.12.2008, 31.12.2008-2.1.2009
na vernisáži zahraje iof (unplugged)

Transmediální projekt INtroCITY reflektuje současného pomyslného jedince a jeho prostředí. Zkoumá vlastnosti, podobu, tvář, identitu, projevy, naznačuje možnosti jeho růstu i limity. Snaží se prostřednictvím různých pohledů rekonstruovat, jak by asi mohlo vypadat jeho vnitřní ustrojení buď přímo, nebo jako otisk v rozmanitých aktivitách. Prezentuje téma jakési vnitřní, neustále proměnné „krajiny vědomí“; zároveň zkoumá reakce tohoto imaginárního subjektu vůči okolí, postihuje jeho snahu bránit se vlivům zvenku humorem, skepsí, ironií, ale i agresivními výpady nebo cíleným znejistěním diváka. Podtitul Nukleární rodina, termín pocházející ze sociologického slovníku, poukazuje na nadindividuální spřízněnost, vztahy a vazby, jež přes všechnu společenskou a sociální nestabilitu svým způsobem fungují, jsou navazovány a rozvíjeny, zároveň však v sobě mohou nést symbolické nebezpečí ambivalence – možný výbuch a následnou destrukci.