Jana Jemelková: Rytmy času

person, born
Jemelková Jana, 4. 4. 1928