Jiří Mrázek: Práce 1940 - 1998

date of exhibition: 1998/09/16 - 1998/11/15
institution: Galerie Gema
type of exhibition: autorská