Diplomové práce 2010

date of exhibition: 2010
institution: Dom umenia
type of exhibition: kolektivní