Naďa Kirilová: Maľba na skle a ilustrácie

date of exhibition: 1984/10/09 - 1984/11/11
institution: Dom československo-sovietskeho priateľstva
type of exhibition: autorská