Petr Kameníček: Pražské motivy

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1957   Pražské motivy Petra Kameníčka
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1957   Pražské motivy Petra Kameníčka
1957   Nadšený ctitel stověžatého města