Petr Kameníček: Pražské motivy

Picture
published, title (subtitle)
1951   Všední zimní den
1957   Nad nádražím
1957   Ulice po dešti
1957   Pražské slunce
1957   Za Štrasburkem
1957   Karlínská zastávka
1957   Zahradní restaurace