Oto Kleček: Obrazy

date of exhibition: 1965/12/13 - 1965/12/18
institution: Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně
type of exhibition: autorská