České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

person, born
Řeháková Hana, 29. 6. 1961