České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2001   České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni