Norbert Grund: Nové příspěvky k poznání malířova díla

date of exhibition: 1972/03
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská