Nová citlivost

date of exhibition: 1994/10 - 1994/11
institution: Dům U Jonáše
type of exhibition: kolektivní