Nová citlivost

date of exhibition: 1994/12/01 - 1995/01/22
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní