Nová citlivost

date of exhibition: 1995/02 - 1995/03
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: kolektivní