Nová citlivost

date of exhibition: 1995/02/09 - 1995/04/09
institution: Pražákův palác
type of exhibition: kolektivní