Jan Habarta: Výber zo sochárskej tvorby

date of exhibition: 1989/08
institution: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)
type of exhibition: autorská