Figurama 11

date of exhibition: 2011
institution: České vysoké učení technické, Fakulta architektury
type of exhibition: kolektivní