Pocta Juraji Bartuszovi

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2008   V. Nový zlínský salon 2008