Martin Salcman: Výběr z životního díla

person, born
Salcman Martin, 7. 5. 1896