Martin Salcman: Výběr z životního díla

person, born
Formánek Václav, 23. 3. 1922