Martin Salcman: Výběr z životního díla

institution, city, address
Svaz českých výtvarných umělců, Praha, Gottwaldovo nábřeží 250