Jan Halla: Literární reminiscence, ilustrace, ex libris

date of exhibition: 1980/07/13 -
institution: Prácheňské muzeum
type of exhibition: autorská