Naděžda Hanáková: Nové hmoty ve výtvarném projevu

date of exhibition: 1959/12/19 - 1960/01/24
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská

notes:
Malá galerie