Figurama 12

date of exhibition: 2012/03/06 - 2012/03/30
institution: České vysoké učení technické, Fakulta architektury
type of exhibition: kolektivní