Figurama 12

date of exhibition: 2012/06/01 - 2012/09/30
institution: Letiště Václava Havla
type of exhibition: kolektivní

notes:
Terminál 2

V období od 1. června do 30. září 2012 lze prostoru Letiště Praha navštívit výstavu s názvem Figurami 12. Jedná se o mezinárodní projekt Fakulty architektury ČVUT, dokumentující práce studentů vysokých výtvarných škol. Projekt je zaměřený na figurální tvorbu – kresbu, malbu nebo sochy. Jeho cílem je mapovat a porovnávat přístup ke ztvárnění lidského těla. Součástí výstavy jsou i práce pedagogů Artelerie 2012.
Kromě velkoformátových kreseb je zde k vidění historický sádrový odlitek alegorie ,,náboženství“, ústřední sochy z Braunovy světoznámé sochařské galerie ,,ctností a neřestí“. Autorem originálu je Matyáš Bernard Braun, který patří k nejvýznamnějším sochařům vrcholného baroka na našem území. Tuto výstavu dále reprezentuje socha svatého Kryštofa, patrona všech řidičů a poutníků, nesoucí Ježíška, od Mariuse Kotrby. Vystavují zde i další autoři, jako prof. akad. mal. Boris Jirků, akad. mal. Karel Pokorný, Mgr. akad. soch. Tomáš Vejdovský a další.
Mezinárodní projekt Figurama vznikl v roce 2001 z iniciativy akad. mal. Karla Pokorného z Fakulty architektury ČVUT v Praze a výtvarníka Borise Jirků z Ústavu umění a designu ZČU v Plzni. Cílem projektu je mapovat a porovnávat přístup ke ztvárnění lidského těla na jednotlivých vysokých uměleckých školách. Jeho součástí je cyklus výstav doprovázených katalogem, který zároveň slouží i jako výukový materiál. Předchozích ročníků projektu se zúčastnily školy z Japonska, Německa, Rakouska, Polska, USA, Slovenska a Španělska.
Expozice je volně přístupná v odletové hale Terminálu 2.