Jan Lukas: Newyorský deník, 1966–1990

date of exhibition: 2012/05/04 - 2012/06/17
institution: Leica Gallery Prague
type of exhibition: autorská

notes:
--

Když se roku 1966 český fotograf Jan Lukas (1915 České Budějovice – 2006 New York) přestěhoval i s rodinou z Evropy do Ameriky, bylo mu více než padesát let.
Ulice a obyvatelé New Yorku se mu staly na desetiletí nevyčerpatelným cílem a objektem fotografických putování. Výsledné snímky později zařadil do několika knih a výstavních souborů (The Islanders, New York 1987, Amerika nach Kafka, Praha 1993, výstava Pompeje/Manhattan, Praha 2002). Vždy ale upřesňoval, že vlastně neemigroval do Ameriky, do New Yorku, ale na ostrov Manhattan.
Tam se po letech setkal s mnoha přáteli, z nichž někteří v zahraničí zůstali již před válkou, jiní emigrovali po puči roku 1948. Byla to rodina komunisty nenáviděného politického komentátora Rádia Svobodná Evropa Ferdinanda Peroutky a řada jeho kolegů, mimo jiné i pracovník Rádia Svobodná Evropa Jiří Planner, politik a novinář Ivo Ducháček známý z pořadu Zápisník Martina Čermáka na Hlasu Ameriky, přátelé ze Zlína Alexander Hammid a Ladislav Kolda, herecká legenda Jiří Voskovec, všemi milovaný lékař Karel Steinbach a řada dalších. Tedy lidé, kteří měli být doma jako zrádci vymazáni z národní paměti.
Jan Lukas ale fotografoval i návštěvníky z vlasti, třeba Jiřího Šlitra, kterého znal ještě z raného Semaforu. Roku 1968 pak doprovázel a fotografoval mladého Václava Havla při jeho putování za osobnostmi českého exilu, po letech znovu roku 1990. Černobílé portréty přátel i příležitostné snímky nám umožňují nahlédnout do české Ameriky 60.– 80. let, různorodého společenství, o jehož existenci jsme doma věděli jen prostřednictvím zahraničních rozhlasových stanic nebo z pašované exilové literatury.
Pestrou směs ras a kultur, tvořící neopakovatelnou a stále se proměňující podobu amerického města, zachycoval i barevně. V těchto kompozicích dále rozšířil své celoživotní úsilí o podání krás i temných stránek světa. Výstava Newyorský deník 1966–1990 je sondou do této dosud málo známé, ale velice rozsáhlé části jeho uměleckého odkazu.

© Jan Mlčoch, kurátor výstavy

zdroj: http://www.lgp.cz/cz/udalost/vystava/newyorsky-denik,-1966%E2%80%931990.html#prettyPhoto