Obrazy a grafiky Rudolfa Němce

person, born
Němec Rudolf, 19. 5. 1936