Pavel Nešleha: Práce z poslední doby

date of exhibition: 1997/10/09 - 1997/11/06
institution: Mánes
type of exhibition: autorská