Jaroslav Chudomel: Kresby; Miroslav Jemelka: Obrazy; Rudolf Svoboda: Plastiky

date of exhibition: 1958/12/10 - 1959/01/04
institution: Galerie mladých, U Řečických
type of exhibition: kolektivní