Neprakta

date of exhibition: 1957/12
institution: Ústav pro výzkum výživy lidu
type of exhibition: autorská