Nové obrazy a plastiky z nákupů 1965-1966

date of exhibition: 1967
institution: Dům kultury pracujících
type of exhibition: kolektivní