Současné české sklo

date of exhibition: 1970/07/06 - 1970/09/10
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní

notes:
vydán sborník Současné české sklo a současná česká keramika 1945-70