Grafiky Přemysla Rolníčka

date of exhibition: 1970/09
institution: Klub školství a kultury ROH
type of exhibition: autorská