Blažena Laníková

person, born
Laníková Blažena, 1. 11. 1928