Křivákova Pieta: Restaurování 2005 / 2013-2014

date of exhibition: 2015/04/23 - 2015/10/04
institution: Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc
type of exhibition: kolektivní