Výstava učitelů katedry výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univerzity Palackého

date of exhibition: 1971
institution: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy
type of exhibition: kolektivní