Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012

person, born
Abel Svetozár, 11. 8. 1929
Alexy Janko, 25. 1. 1894
Augusta Jaroslav, 4. 9. 1878
Baník Teodor, 28. 11. 1929
Barčík Andrej, 20. 11. 1928
Bártfay Július, 28. 9. 1888
Bártfay Tibor, 12. 5. 1922
Bazovský Miloš, 11. 1. 1899
Benka Martin, 21. 9. 1888
Bizmayer Ignác, 20. 4. 1922
Castiglione Dezider, 26. 11. 1924
Čemický Ladislav, 24. 3. 1909
Čutek Anton, 6. 7. 1928
Feďkovič Nikolaj, 13. 5. 1945
Fila Rudolf, 19. 7. 1932
Flaché Július, 7. 11. 1892
Franko Jozef, 2. 8. 1951
Fulla Ľudovít , 27. 2. 1902
Galanda Mikuláš, 4. 5. 1895
Gažovič Vladimír, 9. 11. 1939
Gwerk Edmund, 15. 2. 1895
Hála Jan, 19. 1. 1890
Hložník Ferdinand, 18. 11. 1921
Hložník Vincent, 22. 10. 1919
Hovorka Juraj, 17. 5. 1926
Ihriský Vojtech, 7. 12. 1899
Ilečko Jozef, 12. 1. 1909
Jakabčic Michal, 14. 9. 1930
Jakoby Július, 28. 3. 1903
Kollár Jozef, 8. 3. 1899
Kompánek Vladimír, 28. 10. 1927
Kostka Jozef, 29. 1. 1912
Kraicová Viera, 5. 7. 1920
Krivoš Rudolf, 16. 11. 1933
Križan Ľudo, 3. 6. 1900
Ksandr Miroslav, 11. 7. 1931
Laluha Milan, 11. 11. 1930
Mallý Gustáv, 21. 5. 1879
Medvecká Mária, 11. 10. 1914
Moško Rudolf, 22. 9. 1926
Mudroch Ján, 28. 3. 1909
Ondreička Karol, 23. 2. 1898
Palugyay Zoltán (Zolo), 9. 11. 1898
Paštéka Milan, 20. 5. 1931
Rudavská Mária, 10. 10. 1941
Rudavský Andrej, 29. 11. 1933
Ruttkay Viliam, 14. 1. 1892
Sigetová Agneša, 5. 6. 1939
Studený František, 2. 7. 1911
Štubňa Ivan, 6. 6. 1926
Tóth Paľo, 31. 12. 1928
Weiner Kráľ Imro, 26. 10. 1901
Zoubek Olbram, 21. 4. 1926
Žilinčanová Viera, 10. 7. 1932